หนาวนี้ขอเชิญทุกท่านชม แม่คะนิ้งที่เมืองเลย

หนาวนี้ขอเชิญทุกท่านท่าลมหนาว และชม แม่คะนิ้ง ที่ภูเรือ

Advertisements

ประเพณีผีตาโขน

ประเพณีแห่ผีตาโขน จัดเป็นส่วนหนึ่งในงานบุญประเพณีใหญ่หรือที่เรียกว่า “งานบุญหลวง” หรือ “บุญผะเหวด” ซึ่งตรงกับเดือนกรกฎาคม มีขึ้นที่อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย และจัดเป็นการละเล่นที่ถือเป็นประเพณีทุกปี เกี่ยวโยงกับงานบุญพระเวสหรือเทศน์มหาชาติประจำปีกับพระธาตุเจดีย์สองรัก ปูชนียสถานสำคัญของชาวด่านซ้าย

 
 
 
 
 
สามารถเดินทางไปสัมผัสประเพณีผีตาโขนได้โดยเดินทางไปยังอำเภอด่านซ้าย ซึ่งห่างจากตัวโรงแรมฟอร์ร่าฮิลล์ รีสอร์ท ไปทางอำเภอภูเรือประมาณ 70 กิโลเมตร

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

This slideshow requires JavaScript.

เที่่ยวภูกระดึง

Niddytravel ยินดีตอนรับ

 

เปิดประตูสู่เมืองเลย

 

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.